Mūsu blogs

Law and More – Raksti un ziņas

Kompensācija kriminālprocesā

Vai esat cietis zaudējumus nozieguma rezultātā? Vai zināji, ka kompensāciju var pieprasīt ne tikai civilprocesa, bet arī kriminālprocesa ietvaros? Ir svarīgi zināt savas tiesības un to, kā saņemt zaudējumu atlīdzību. Nīderlandē Kriminālprocesa kodekss (Sv) ļauj noziegumos cietušajiem

Lasīt vairāk »

Narcisms un ģimenes tiesības

Narcisms ir personības traucējumi, kam var būt dziļa un bieži destruktīva ietekme uz attiecībām ģimenē. Narcissisti sākotnēji var šķist burvīgi un pārliecinoši, taču viņu patiesā būtība atklājas, kad viņi ir piesieti ar jums, piemēram, laulībā, bērniņā vai kopīgi veidotā biznesā. Narciss turpina iet un nekad nemainās.

Lasīt vairāk »

tiešsaistes kazino

Law & More konsultē patērētājus, kuri saskaras ar juridiskām problēmām dalības (tiešsaistes) azartspēļu laikā vai pēc tās. Praksē laimēt naudu kazino bieži vien ir vieglāk nekā saņemt laimētās summas. Daudzi spēlētāji uzzina, ka kazino ne vienmēr maksā ātri un dažreiz arī ne. Šīs kavēšanās var būt nomākta un

Lasīt vairāk »
Lieta Nīderlandē

Krimināllieta Nīderlandē

Kriminālprocesā prasību pret apsūdzēto ierosina prokuratūra (OM). OM pārstāv valsts prokurors. Kriminālprocess parasti sākas ar policiju, pēc kura prokurors izlemj, vai saukt pie atbildības aizdomās turēto. Ja prokurors sāk saukt pie atbildības aizdomās turamo, lieta beidzas

Lasīt vairāk »
Iebildumi vai apelācija pret IND lēmumu

Iebildumi vai apelācija pret IND lēmumu

Ja nepiekrītat IND lēmumam, varat to iebilst vai to pārsūdzēt. Tā rezultātā jūs varētu saņemt labvēlīgu lēmumu par jūsu pieteikumu. Iebildums Nelabvēlīgs lēmums par jūsu pieteikumu IND pieņems lēmumu par jūsu pieteikumu lēmuma veidā. Ja ir pieņemts negatīvs lēmums par

Lasīt vairāk »
Grūtniecības diskriminācija, pagarinot darba līgumu

Grūtniecības diskriminācija, pagarinot darba līgumu

Ievads Law & More nesen konsultēja Wij darbiniekueindhoven Fonds savā pieteikumā Cilvēktiesību padomei (College Rechten voor de Mens) par to, vai fonds ir veicis aizliegtu atšķirību dzimuma dēļ viņas grūtniecības dēļ un nolaidīgi izskatījis viņas sūdzību par diskrimināciju. Cilvēktiesību padome ir

Lasīt vairāk »
Atzinība par sponsoru

Atzinība par sponsoru

Uzņēmumi regulāri ieved darbiniekus no ārvalstīm uz Nīderlandi. Atzīšana par sponsoru ir obligāta, ja jūsu uzņēmums vēlas pieteikties uzturēšanās atļaujai kādam no šiem uzturēšanās mērķiem: augsti kvalificēts migrants, pētnieki Direktīvas ES 2016/801 izpratnē, studijas, au pair vai apmaiņa. Kad jūs piesakāties Atzinībai

Lasīt vairāk »
Biedrība ar ierobežotu rīcībspēju

Biedrība ar ierobežotu rīcībspēju

Juridiski biedrība ir juridiska persona ar biedriem. Biedrība tiek izveidota noteiktam mērķim, piemēram, sporta biedrība, un tā var izstrādāt savus noteikumus. Likumā ir nošķirta biedrība ar pilnīgu rīcībspēju un biedrība ar ierobežotu rīcībspēju. Šajā emuārā tiek apspriesti svarīgie asociācijas aspekti ar

Lasīt vairāk »
Izbeigšanas nosacījumi darba līgumā

Izbeigšanas nosacījumi darba līgumā

Viens no veidiem, kā izbeigt darba līgumu, ir noteicošā nosacījuma ievadīšana. Bet ar kādiem nosacījumiem darba līgumā var iekļaut noteicošo nosacījumu un kad darba līgums beidzas pēc šī nosacījuma iestāšanās? Kas ir noteicošais nosacījums? Sastādot darba līgumu, līguma slēgšanas brīvība attiecas uz

Lasīt vairāk »
Nulles stundu līguma smalkumi

Nulles stundu līguma smalkumi

Daudziem darba devējiem ir pievilcīgi piedāvāt darbiniekiem līgumu bez noteikta darba laika. Šādā situācijā ir iespēja izvēlēties starp trim dežūras līgumu veidiem: dežūras līgumu ar iepriekšēju vienošanos, minimālo maksimālo līgumu un nulles stundu līgumu. Šajā emuārā tiks apspriests pēdējais variants. Proti, ko nozīmē nulles stundu līgums

Lasīt vairāk »
Algas prasības vēstules paraugs

Algas prasības vēstules paraugs

Kad esat veicis darbu kā darbinieks, jums ir tiesības uz algu. Darba samaksas izmaksas reglamentē darba līgums. Ja darba devējs neizmaksā algu (laikā), tas ir noklusēts un jūs varat iesniegt algas prasību. Kad jāiesniedz prasība par algu? Ir vairāki

Lasīt vairāk »
Paziņojums par noklusējuma piemēru

Paziņojums par noklusējuma piemēru

Kas ir paziņojums par saistību nepildīšanu? Diemžēl pietiekami bieži gadās, ka līgumslēdzēja puse nepilda savas saistības vai nepilda to laikā vai pienācīgi. Paziņojums par saistību nepildīšanu dod šai pusei vēl vienu iespēju (pareizi) ievērot noteikumus saprātīgā termiņā. Pēc saprātīgā termiņa beigām, kas minēts Noteikumos

Lasīt vairāk »
Personāla faili: cik ilgi jūs varat glabāt datus?

Personāla faili: cik ilgi jūs varat glabāt datus?

Darba devēji laika gaitā apstrādā daudz datu par saviem darbiniekiem. Visi šie dati tiek glabāti personāla failā. Šis fails satur svarīgus personas datus, un šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai tas tiktu darīts droši un pareizi. Cik ilgi darba devējiem ir atļauts (vai dažos gadījumos tas ir nepieciešams) glabāt šos datus? In

Lasīt vairāk »
Kontrolsaraksts personāla fails AVG

Kontrolsaraksts personāla fails AVG

Kā darba devējam ir svarīgi pareizi uzglabāt darbinieku datus. To darot, jums ir pienākums veikt darbinieku personas datu personāla uzskaiti. Uzglabājot šādus datus, ir jāņem vērā Privātuma likuma Vispārīgā datu aizsardzības regula (AVG) un Īstenošanas likuma Vispārīgā datu aizsardzības regula (UAVG). AVG uzliek

Lasīt vairāk »
Pamatkapitāls

Pamatkapitāls

Kas ir pamatkapitāls? Pamatkapitāls ir pašu kapitāls, kas sadalīts uzņēmuma akcijās. Tas ir uzņēmuma līgumā vai statūtos noteiktais kapitāls. Uzņēmuma pamatkapitāls ir summa, par kādu uzņēmums ir emitējis vai var emitēt akcijas akcionāriem. Arī pamatkapitāls ir daļa no uzņēmuma saistībām. Saistības ir parādi

Lasīt vairāk »
Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums

Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums

Ja agrāk darba līgumi uz noteiktu laiku bija izņēmums, šķiet, ka tie ir kļuvuši par likumu. Darba līgumu uz noteiktu laiku sauc arī par pagaidu darba līgumu. Šāds darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku. Bieži vien tas tiek noslēgts uz sešiem mēnešiem vai gadu. Turklāt šo līgumu var arī noslēgt

Lasīt vairāk »
Neslavas celšana un apmelošana: izskaidrotās atšķirības

Neslavas celšana un apmelošana: izskaidrotās atšķirības 

Apmelošana un apmelošana ir termini, kas izriet no Kriminālkodeksa. Tie ir noziegumi, par kuriem draud naudas sods un pat cietumsods, lai gan Nīderlandē kāds reti nonāk aiz restēm par apmelošanu vai apmelošanu. Tie galvenokārt ir kriminālnoziegumi. Bet kāds, kas vainīgs apmelošanā vai apmelošanā, arī izdara pretlikumīgu darbību (6:162. pants).

Lasīt vairāk »
Vai pensiju shēma ir obligāta?

Vai pensiju shēma ir obligāta?

Jā un nē! Galvenais noteikums ir tāds, ka darba devējam nav pienākuma piedāvāt darbiniekiem pensiju shēmu. Turklāt principā darbiniekiem nav pienākuma piedalīties pensiju shēmā, ko nodrošina darba devējs. Tomēr praksē ir daudz situāciju, kad šis galvenais noteikums nav spēkā, atstājot darba devēju

Lasīt vairāk »
Kādi ir darba devēja pienākumi saskaņā ar Darba apstākļu likumu?

Kādi ir darba devēja pienākumi saskaņā ar Darba apstākļu likumu?

Ikvienam uzņēmuma darbiniekam ir jāspēj strādāt droši un veselīgi. Darba apstākļu likums (turpmāk saīsināts kā Arbowet) ir daļa no Darba veselības un drošības likuma, kas sastāv no noteikumiem un vadlīnijām, lai veicinātu drošu darba vidi. Darba apstākļu likumā ir ietverti pienākumi, kas jāievēro darba devējiem un darbiniekiem.

Lasīt vairāk »
Kad beidzas prasības termiņš?

Kad beidzas prasības termiņš?

Ja vēlaties piedzīt nenokārtotu parādu pēc ilgāka laika, pastāv risks, ka parādam būs noilgums. Prasībām par zaudējumu atlīdzību vai prasībām var būt arī noilgums. Kā darbojas recepte, kādi ir noilguma termiņi un kad tie sākas? Kas ir prasības ierobežojums? Prasībai ir noilgums, ja kreditors

Lasīt vairāk »
Kas ir prasība?

Kas ir prasība?

Prasība ir vienkārši prasība kādam citam, ti, personai vai uzņēmumam. Prasība bieži sastāv no naudas prasības, bet tā var būt arī prasība par dāvinājumu vai prasība par nepamatotu samaksu vai prasība par zaudējumu atlīdzināšanu. Kreditors ir persona vai uzņēmums, kas ir parādā a

Lasīt vairāk »
Vecāku varas atņemšana tēvam: vai tas ir iespējams?

Vecāku varas atņemšana tēvam: vai tas ir iespējams?

Ja tēvs nevar aprūpēt un audzināt bērnu vai bērna attīstība ir nopietni apdraudēta, var sekot vecāku varas pārtraukšana. Vairākos gadījumos risinājumu var piedāvāt mediācija vai cita sociālā palīdzība, taču vecāku varas pārtraukšana ir loģiska izvēle, ja tas neizdodas. Kādos apstākļos var tēva

Lasīt vairāk »
Darbinieks vēlas strādāt nepilnu slodzi — kas ir saistīts?

Darbinieks vēlas strādāt nepilnu slodzi – kas ir saistīts?

Elastīgs darbs ir pieprasīts darba pabalsts. Patiešām, daudzi darbinieki vēlētos strādāt no mājām vai izmantot elastīgu darba laiku. Izmantojot šo elastību, viņi var labāk apvienot darbu un privāto dzīvi. Bet ko par to saka likums? Elastīgā darba likums (Wfw) nodrošina darbiniekiem tiesības strādāt elastīgi. Viņi var pieteikties uz

Lasīt vairāk »
Atzinība un vecāku autoritāte: izskaidrotās atšķirības

Atzinība un vecāku autoritāte: izskaidrotās atšķirības

Atzinība un vecāku autoritāte ir divi termini, kas bieži tiek sajaukti. Tāpēc mēs izskaidrojam, ko tie nozīmē un kur tie atšķiras. Atzīšana Māte, no kuras bērns ir dzimis, automātiski ir bērna likumīgais vecāks. Tas pats attiecas uz partneri, kurš ir precējies vai reģistrētais partneris mātei

Lasīt vairāk »
Darbinieka pienākumi slimības laikā

Darbinieka pienākumi slimības laikā

Darbiniekiem ir jāpilda noteikti pienākumi, kad viņi saslimst un ir slimi. Slimam darbiniekam ir jāziņo par slimu, jāsniedz noteikta informācija un jāievēro turpmākie noteikumi. Prombūtnes gadījumā gan darba devējam, gan darbiniekam ir tiesības un pienākumi. Īsāk sakot, šie ir galvenie darbinieka pienākumi: Darbiniekam ir jāziņo par slimu

Lasīt vairāk »
Likumā noteiktā alimentu indeksācija 2023 Attēls

Likumā noteiktā alimentu indeksācija 2023

Katru gadu valdība par noteiktu procentu palielina alimentu summas. To sauc par alimentu indeksāciju. Pieaugums ir atkarīgs no vidējā algu pieauguma Nīderlandē. Bērnu un partneru alimentu indeksācija ir paredzēta, lai koriģētu algu un dzīves dārdzības pieaugumu. Tieslietu ministrs nosaka

Lasīt vairāk »
Law & More