Pēc Nīderlandes SER skaitļiem un skaitļiem…

Saskaņā ar Nīderlandes SER (Nīderlandes Sociālo un ekonomisko padomi) numuriem un skaitļiem Nīderlandes apvienošanās ir palielinājusies. 2015. gadā, salīdzinot ar 22. gadu, apvienošanos skaits palielinājās par 2016%. Šīs apvienošanās galvenokārt notika pakalpojumu un rūpniecības nozarē. Arī bezpeļņas nozares uzņēmumi dedzīgi apvienojas. Ja šie skaitļi mudina jūs kā uzņēmēju sākt domāt par apvienošanos, lūdzu, neaizmirstiet ievērot piemērojamo Apvienošanās kodeksu (Fusiegedragsregels)!

Share