Saskaņā ar Nīderlandes SER skaitļiem un skaitļiem…

Social and Economic Council of the Netherlands

Saskaņā ar Nīderlandes SER (Nīderlandes sociālā un ekonomiskā padome) skaitļiem un skaitļiem Nīderlandes apvienošanās apjoms ir pieaudzis strauji. Salīdzinot ar 2015. gadu, apvienošanās skaits 22. gadā pieauga par 2016%. Šīs apvienošanās galvenokārt notika pakalpojumu un rūpniecības nozarēs. Arī bezpeļņas nozares uzņēmumi dedzīgi apvienojas. Ja šie skaitļi mudina jūs - uzņēmēju - sākt domāt par apvienošanos, lūdzu, neaizmirstiet pievērst uzmanību piemērojamajam Apvienošanās kodeksam (Fusiegedragsregels)!

Share