Izmaksas par mobilā tālruņa lietošanu ārzemēs strauji samazinās

Mūsdienās jau ir daudz retāk nākt mājās uz (netīšām) lielu telefona rēķinu dažu simtu eiro vērtībā pēc šī ikgadējā, pelnītā ceļojuma Eiropā. Izmaksas par mobilā tālruņa izmantošanu ārzemēs ir samazinājušās par vairāk nekā 90%, salīdzinot ar pēdējiem 5 līdz 10 gadiem. Eiropas Komisijas centienu rezultātā viesabonēšanas izmaksas (īsi sakot: izmaksas, kas radušās, lai pakalpojumu sniedzējs varētu izmantot ārvalstu pakalpojumu sniedzēja tīklu) tiks pilnībā atceltas 15. gada 2017. jūnijā. No šī datuma, izmaksas par ārzemju tālruņu lietošanu Eiropā tiks atskaitītas no paketes kā parastās izmaksas, salīdzinot ar parasto tarifu.

24-04-2017

Share