Uzņēmuma direktora atlaišana

Uzņēmuma direktora atlaišana

Dažreiz gadās, ka uzņēmuma direktoru atlaida. Režisora ​​atlaišanas veids ir atkarīgs no viņa tiesiskā stāvokļa. Uzņēmumā var izšķirt divus direktoru veidus: statūtsabiedrības direktori un nominētie direktori.

Atšķirība

A statūts direktors ir īpašs juridisks stāvoklis uzņēmumā. No vienas puses, viņš ir oficiāls uzņēmuma direktors, kuru ieceļ akcionāru pilnsapulce vai uzraudzības padome, pamatojoties uz likumu vai statūtiem, un kā tāds ir pilnvarots pārstāvēt uzņēmumu. No otras puses, viņš tiek iecelts par uzņēmuma darbinieku, pamatojoties uz darba līgumu. Likvidēts direktors ir nodarbināts uzņēmumā, bet viņš nav “parasts” darbinieks.

Atšķirībā no likumā noteiktā direktora a nominālais režisors nav oficiālais uzņēmuma direktors, un viņš ir tikai direktors, jo tas ir viņa amata nosaukums. Bieži vien nominālo direktoru sauc arī par “vadītāju” vai “viceprezidentu”. Nominālo direktoru neieceļ akcionāru pilnsapulce vai uzraudzības padome, un viņš netiek automātiski pilnvarots pārstāvēt uzņēmumu. Viņam to var atļaut. Nominālo direktoru ieceļ darba devējs, tāpēc viņš ir “parasts” uzņēmuma darbinieks.

Atlaišanas metode

Par statūts direktors Lai viņu likumīgi atbrīvotu no darba, ir jāizbeidz gan viņa korporatīvās, gan darba attiecības.

Korporatīvo attiecību izbeigšanai pietiek ar juridiski pamatotu Akcionāru pilnsapulces vai Uzraudzības padomes lēmumu. Galu galā saskaņā ar likumu ikvienu likumā noteikto direktoru vienmēr var atstādināt no amata un atbrīvot no amata iestāde, kas pilnvarota iecelt amatu. Pirms direktora atlaišanas no Uzņēmuma padomes ir jāprasa padoms. Turklāt uzņēmumam ir jābūt pamatotam atlaišanas pamatam, piemēram, biznesa un ekonomiskajam iemeslam, kas amatu atlaiž, pārtrauktām darba attiecībām ar akcionāriem vai direktora darbnespējai. Visbeidzot, atlaišanas gadījumā saskaņā ar korporatīvajām tiesībām jāievēro šādas formālās prasības: spēkā esoša akcionāru pilnsapulces sasaukšana, iespēja, ka direktoru uzklausa akcionāru pilnsapulce un konsultēšana akcionāru pilnsapulcē par lēmums par atlaišanu.

Darba attiecību pārtraukšanai uzņēmumam parasti vajadzētu būt pamatotam atlaišanas pamatam, un UWV vai tiesa noteiks, vai šāds saprātīgs pamats pastāv. Tikai tad darba devējs var likumīgi izbeigt darba līgumu ar darbinieku. Tomēr izņēmums no šīs procedūras attiecas uz likumā noteikto direktoru. Lai arī likumā paredzētā direktora atlaišanai ir nepieciešams pamatots pamats, preventīvās atlaišanas pārbaude netiek piemērota. Tāpēc izejas punkts attiecībā uz pilnvaroto direktoru ir tāds, ka principā viņa korporatīvo attiecību izbeigšana nozīmē arī viņa darba attiecību izbeigšanu, ja vien nepiemēro atcelšanas aizliegumu vai citus līgumus.

Atšķirībā no likumā noteiktā direktora, a nominālais režisors ir tikai darbinieks. Tas nozīmē, ka uz viņu attiecas “parastie” atlaišanas noteikumi, un tāpēc viņam ir labāka aizsardzība pret atlaišanu nekā likumā noteiktajam direktoram. Iemesli, kādēļ darba devējam jāturpina atlaišana, nominētā direktora gadījumā tiek pārbaudīti iepriekš. Ja uzņēmums vēlas atlaist nominālo direktoru, ir iespējamas šādas situācijas:

  • atlaišana pēc savstarpējas vienošanās
  • atlaišana, izmantojot atlaišanas atļauju no UWV
  • tūlītēja atlaišana
  • rajona tiesas atlaišana

Iebildumi pret atlaišanu

Ja uzņēmumam nav pamatota atlaišanas pamata, statūts direktors var pieprasīt lielu taisnīgu kompensāciju, bet atšķirībā no ieceltā direktora nevar pieprasīt darba līguma atjaunošanu. Turklāt statūtajam direktoram tāpat kā parastam darbiniekam ir tiesības uz pārejas maksājumu. Ņemot vērā viņa īpašo stāvokli un pretēji ieceltā direktora amatam, pilnvarotais direktors var iebilst pret lēmumu par atlaišanu gan formāla, gan materiāla pamata.

Materiālais pamats attiecas uz atlaišanas pamatotību. Direktors var iebilst, ka lēmums par atlaišanu ir jāatceļ par saprātīguma un taisnīguma pārkāpumu, ņemot vērā likumā noteikto par darba līguma izbeigšanu un to, par ko puses ir vienojušās. Tomēr šāds likumā noteikta direktora arguments reti ved uz panākumiem. Apelācijai par iespējamu formālu atlaišanas lēmuma trūkumu viņam bieži ir lielākas izredzes gūt panākumus.

Formālais pamats attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesu akcionāru sapulcē. Ja izrādās, ka formālie noteikumi nav ievēroti, formāla kļūda var izraisīt akcionāru sapulces lēmuma atcelšanu vai atcelšanu. Rezultātā var uzskatīt, ka statūtdirektors nekad nav ticis atbrīvots no amata, un uzņēmumam var nākties saskarties ar būtisku algu prasību. Lai to novērstu, ir svarīgi ievērot formālās prasības lēmumā par atlaišanu.

At Law & More, mēs saprotam, ka direktora atlaišana var ļoti ietekmēt gan uzņēmumu, gan pašu direktoru. Tāpēc mēs uzturam personisku un efektīvu pieeju. Mūsu juristi ir eksperti darba un korporatīvo tiesību jomā, tāpēc šī procesa laikā var jums sniegt juridisku atbalstu. Vai jūs to vēlētos? Vai arī jums ir citi jautājumi? Tad sazinieties Law & More.

Privātuma iestatījumi
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot mūsu vietni. Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, izmantojot pārlūkprogrammu, varat ierobežot, bloķēt vai noņemt sīkfailus, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs izmantojam arī trešo pušu saturu un skriptus, kuri, iespējams, izmanto izsekošanas tehnoloģijas. Tālāk jūs varat selektīvi sniegt savu piekrišanu, lai atļautu šādas trešās puses iegulšanu. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par izmantotajām sīkdatnēm, apkopotajiem datiem un to, kā mēs tos apstrādājam, lūdzu, pārbaudiet mūsu Privātuma politika
Law & More B.V.