Grozījumi Nīderlandes Trasta biroja uzraudzības likumā

Nīderlandes trasta biroja uzraudzības likums

Saskaņā ar Nīderlandes Uzticības biroja uzraudzības likumu par uzticamības pakalpojumu tiek uzskatīts šāds pakalpojums: juridiskas personas vai uzņēmuma dzīvesvietas nodrošināšana apvienojumā ar papildu pakalpojumu sniegšanu. Šie papildu pakalpojumi cita starpā var ietvert juridisku konsultāciju sniegšanu, rūpes par nodokļu deklarācijām un darbību veikšanu saistībā ar gada pārskatu sagatavošanu, novērtēšanu vai revīziju vai uzņēmējdarbības administrēšanu. Praksē dzīvesvietas un papildu pakalpojumu sniegšana bieži tiek nodalīta; šos pakalpojumus nesniedz viena un tā pati puse. Puse, kas sniedz papildu pakalpojumus, klientam sazinās ar pusi, kas nodrošina dzīvesvietu, vai otrādi. Tādā veidā abi pakalpojumu sniedzēji neietilpst Nīderlandes Trasta biroja uzraudzības likuma darbības jomā.

Tomēr ar 6. gada 2018. jūnija grozījumu memorandu tika izteikts priekšlikums noteikt aizliegumu šādai pakalpojumu nodalīšanai. Šis aizliegums nozīmē, ka pakalpojumu sniedzēji pierāda uzticamības pakalpojumu saskaņā ar Nīderlandes Uzticības biroja uzraudzības likumu, sniedzot pakalpojumus, kuru mērķis ir gan pastāvīgās dzīvesvietas, gan papildu pakalpojumu sniegšana. Bez atļaujas pakalpojumu sniedzējam vairs nav atļauts sniegt papildu pakalpojumus un pēc tam piesaistīt klientu kontaktam ar personu, kas nodrošina pastāvīgu dzīvesvietu. Turklāt pakalpojumu sniedzējs, kuram nav atļaujas, nevar darboties kā starpnieks, piesaistot klientu kontaktam ar dažādām pusēm, kuras var nodrošināt pastāvīgo dzīvesvietu un sniegt papildu pakalpojumus. Likumprojekts par Nīderlandes trasta biroja uzraudzības likuma grozīšanu tagad ir Senātā. Kad šis likumprojekts tiks pieņemts, tam būs lielas sekas daudziem uzņēmumiem; daudziem uzņēmumiem būs jāpiesakās atļaujai saskaņā ar Nīderlandes trasta biroja uzraudzības likumu, lai turpinātu savu pašreizējo darbību.

Law & More