Grozījumi Nīderlandes konstitūcijā: konfidencialitātes ziņā jutīgi telekomunikācijas nākotnē būs labāk aizsargātas

12. gada 2017. jūlijā Nīderlandes Senāts vienbalsīgi piekrita iekšlietu ministra un karalistes attiecību Plasterka priekšlikumam tuvākajā nākotnē labāk aizsargāt e-pasta un citu privātumu ietekmējošu telekomunikāciju privātumu. Nīderlandes konstitūcijas 13. panta 2. punktā noteikts, ka telefona zvanu un telegrāfa komunikāciju slepenība ir neaizskarama. Tomēr, ņemot vērā nesenos milzīgos notikumus telekomunikāciju nozarē, 13. panta 2. punkts ir jāatjaunina. Jaunā teksta priekšlikums ir šāds: “ikvienam ir tiesības uz korespondences un telekomunikāciju slepenības ievērošanu”. Ir uzsākta Nīderlandes konstitūcijas 13. panta grozīšanas procedūra.

2017-07-12

Share