Nīderlandes konstitūcijas grozījumi

Uz privātumu jutīgās telekomunikācijas nākotnē būs labāk aizsargātas

12. gada 2017. jūlijā Nīderlandes Senāts vienbalsīgi piekrita iekšlietu un karalistisko attiecību ministra Plasterk priekšlikumam tuvākajā nākotnē labāk aizsargāt e-pasta un citu privātumu aizsargājošu telekomunikāciju privātumu. Nīderlandes konstitūcijas 13. panta 2. punkts nosaka, ka tālruņa zvanu un telegrāfa saziņas slepenība ir neaizskarama. Tomēr, ņemot vērā nesenās pārliecinošās norises telekomunikāciju nozarē, 13. panta 2. punkts ir jāatjaunina.

Nīderlandes konstitūcija

Priekšlikums jaunajam tekstam ir šāds: “ikvienam ir tiesības uz savas korespondences un telekomunikāciju slepenības ievērošanu”. Ir uzsākta procedūra, lai mainītu Nīderlandes Konstitūcijas 13. pantu.

Law & More