Starptautiskās šķiršanās

Starptautiskās šķiršanās

Kādreiz bija pierasts precēties ar tādu pašu tautību vai tādu pašu izcelsmi. Mūsdienās laulības starp dažādu tautību cilvēkiem kļūst arvien izplatītākas. Diemžēl Nīderlandē 40% laulību beidzas ar šķiršanos. Kā tas darbojas, ja kāds dzīvo valstī, kas nav laulības noslēgšanas valsts?

Starptautiskās šķiršanās

Pieprasījuma iesniegšana ES

Regula (EK) Nr. 2201/2003 (vai: Brisele II bis) ir piemērojama visām ES valstīm kopš 1. gada 2015. marta. Tā reglamentē jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un vecāku atbildību. ES noteikumi attiecas uz laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības anulēšanu. ES laulības šķiršanas pieteikumu var iesniegt valstī, kurā atrodas tiesas jurisdikcija. Tiesas jurisdikcija ir valstī:

  • Ja abu laulāto pastāvīgā dzīvesvieta.
  • No kuriem abi laulātie ir valstspiederīgie.
  • Ja laulības šķiršanu lūdz kopā.
  • Ja viens no partneriem lūdz laulības šķiršanu un otra pastāvīgā dzīvesvieta.
  • Ja partnera pastāvīgā dzīvesvieta ir vismaz 6 mēnešus un viņš ir attiecīgās valsts pilsonis. Ja viņš vai viņa nav valstspiederīgais, lūgumrakstu var iesniegt, ja šī persona valstī dzīvo vismaz vienu gadu.
  • Kur kādam no partneriem bija pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta un kur viens no partneriem joprojām dzīvo.

Eiropas Savienībā tiesa, kura vispirms saņem pieteikumu par laulības šķiršanu, kas atbilst nosacījumiem, ir kompetenta lemt par laulības šķiršanu. Tiesa, kas pasludina laulības šķiršanu, var lemt arī par vecāku aizgādību bērniem, kuri dzīvo tiesas valstī. ES noteikumi par laulības šķiršanu uz Dāniju neattiecas, jo tur nav pieņemta Briseles II bis regula.

Nīderlandē

Ja pāris nedzīvo Nīderlandē, principā Nīderlandē ir iespējams šķirties tikai tad, ja abiem laulātajiem ir Nīderlandes pilsonība. Ja tas tā nav, Nīderlandes tiesa īpašos apstākļos var pasludināt sevi par kompetentu, piemēram, ja ārzemēs nav iespējams šķirties. Pat ja pāris ir precējies ārzemēs, viņi var lūgt šķiršanos Nīderlandē. Nosacījums ir, ka laulība tiek reģistrēta Nīderlandes dzīvesvietas civilajā reģistrā. Ārzemēs šķiršanās sekas var būt dažādas. Laulības šķiršanas lēmumu no kādas ES valsts automātiski atzīst citas ES valstis. Ārpus ES tas var būt ievērojami atšķirīgs.

Laulības šķiršana var ietekmēt kāda uzturēšanās statusu Nīderlandē. Ja partnerim ir uzturēšanās atļauja tāpēc, ka viņš vai viņa dzīvoja kopā ar savu partneri Nīderlandē, ir svarīgi, lai viņš vai viņa pieprasītu jaunu uzturēšanās atļauju ar atšķirīgiem nosacījumiem. Ja tas nenotiek, uzturēšanās atļauju var atsaukt.

Kurš likums ir spēkā?

Uz šķiršanos ne vienmēr attiecas tās valsts tiesību akti, kurā iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu. Tiesai var būt jāpiemēro ārvalstu likumi. Nīderlandē tas notiek biežāk. Katrā lietas daļā ir jānovērtē, vai tiesa ir piekritīga un kurš likums ir jāpiemēro. Starptautiskā privāttiesība tajā spēlē nozīmīgu lomu. Šis likums ir jumta nosaukums tiesību jomām, kurās ir iesaistītas vairākas valstis. 1. gada 2012. janvārī Nīderlandē stājās spēkā Nīderlandes Civilkodeksa 10. grāmata. Tajā ir starptautisko privāttiesību normas. Galvenais noteikums ir tāds, ka Nīderlandes tiesa piemēro Nīderlandes laulības šķiršanas tiesību aktus neatkarīgi no laulāto pilsonības un dzīvesvietas. Tas ir citādi, ja pārim ir reģistrēta viņu tiesību izvēle. Pēc tam laulātie izvēlas likumu, kas piemērojams viņu laulības šķiršanas procesam. To var izdarīt pirms laulības noslēgšanas, bet to var izdarīt arī vēlāk. Tas ir iespējams arī tad, kad gatavojaties šķirties.

Regula par laulāto mantisko režīmu

Laulībām, kas noslēgtas 29. gada 2019. janvārī vai vēlāk, tiks piemērota Regula (ES) Nr. 2016/1103. Šī regula reglamentē piemērojamos tiesību aktus un lēmumu izpildi laulības īpašuma režīmos. Tajā noteiktie noteikumi nosaka, kuras tiesas var lemt par laulāto īpašumu (jurisdikcija), kuri tiesību akti ir piemērojami (likumu kolīzija) un vai otram ir jāatzīst un jāizpilda citas valsts tiesas pieņemts spriedums (atzīšana un izpilde). Principā tai pašai tiesai joprojām ir jurisdikcija saskaņā ar Briseles IIa regulas noteikumiem. Ja likums nav izdarīts, tiks piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā laulātajiem ir pirmā kopīgā dzīvesvieta. Ja nav kopīgas pastāvīgās dzīvesvietas, tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kuras pilsonība ir abiem laulātajiem. Ja laulātajiem nav vienādas valstspiederības, piemēro tās valsts tiesību aktus, ar kuru laulātajiem ir visciešākā saikne.

Tāpēc regula attiecas tikai uz laulāto mantisko attiecību. Noteikumi nosaka, vai jāpiemēro Nīderlandes likumi un līdz ar to vispārējā īpašuma kopiena vai ierobežota īpašuma kopiena, vai ārvalstu sistēma. Tam var būt daudz seku jūsu aktīviem. Tāpēc ir prātīgi meklēt juridisku konsultāciju, piemēram, par likuma izvēles līgumu.

Lai saņemtu padomu pirms laulības vai saņemtu padomu un palīdzību šķiršanās gadījumā, varat sazināties ar ģimenes locekļu juristiem Law & More. At Law & More mēs saprotam, ka šķiršanās un turpmākie notikumi var radīt tālejošas sekas jūsu dzīvē. Tāpēc mēs izmantojam personisku pieeju. Kopā ar jums un, iespējams, jūsu bijušo partneri, mēs varam noteikt jūsu juridisko situāciju intervijas laikā, pamatojoties uz dokumentāciju, un mēģināt ierakstīt jūsu redzējumu vai vēlmes. Turklāt mēs varam jums palīdzēt iespējamā procedūrā. Advokāti plkst Law & More esat eksperti personisko un ģimenes tiesību jomā un labprāt jūs, iespējams, kopā ar savu partneri, vadīsit šķiršanās procesā.

Privātuma iestatījumi
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot mūsu vietni. Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, izmantojot pārlūkprogrammu, varat ierobežot, bloķēt vai noņemt sīkfailus, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs izmantojam arī trešo pušu saturu un skriptus, kuri, iespējams, izmanto izsekošanas tehnoloģijas. Tālāk jūs varat selektīvi sniegt savu piekrišanu, lai atļautu šādas trešās puses iegulšanu. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par izmantotajām sīkdatnēm, apkopotajiem datiem un to, kā mēs tos apstrādājam, lūdzu, pārbaudiet mūsu Privātuma politika
Law & More B.V.