Izmaiņas darba likumā

Izmaiņas darba likumā

Darba tirgus pastāvīgi mainās dažādu faktoru ietekmē. Viena no tām ir darbinieku vajadzības. Šīs vajadzības rada berzi starp darba devēju un darbiniekiem. Līdz ar to ir jāmaina arī darba tiesību normas. No 1. gada 2022. augusta darba tiesībās ir ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas. Caur ES direktīva par pārredzamiem un paredzamiem nodarbinātības noteikumiem īstenošanas likumu, nodarbinātības modelis tiek veidots par pārredzamu un paredzamu tirgu. Tālāk izmaiņas ir izklāstītas pa vienai.

Paredzams darba laiks

No 1. gada 2022. augusta, ja esat darbinieks ar nestandarta vai neprognozējamu darba laiku, jums iepriekš jāfiksē atskaites dienas un stundas. Tas arī nosaka sekojošo. Darbinieki, kuri ir nodarbināti vismaz 26 nedēļas, var pieprasīt darbu ar paredzamākiem un drošākiem darba apstākļiem. Ja uzņēmumā nodarbināti mazāk par 10 darbiniekiem, trīs mēnešu laikā jāsniedz rakstiska un argumentēta atbilde. Ja uzņēmumā strādā vairāk par 10 darbiniekiem, šis termiņš ir viens mēnesis. No darba devēja tiek gaidīta savlaicīga atbilde, jo pretējā gadījumā lūgums būtu jāapmierina bez jautājuma.

Turklāt brīdinājuma termiņš par atteikšanos no darba tiks pielāgots četrām dienām pirms darba uzsākšanas. Tas nozīmē, ka jūs kā darbinieks varat atteikties no darba, ja to pieprasa darba devējs mazāk nekā četras dienas pirms darba uzsākšanas.

Tiesības uz bezmaksas obligāto izglītību/apmācībām

Ja jūs kā darbinieks vēlaties vai vēlaties apmeklēt mācību kursu, jūsu darba devējam ir jāsedz visas šīs apmācības izmaksas, tostarp papildu izmaksas par mācību materiāliem vai ceļa izdevumiem. Turklāt jums ir jādod iespēja apmeklēt apmācību darba laikā. Jaunais regulējums no 1. gada 2022. augusta aizliedz darba līgumā vienoties par studiju izmaksu klauzulu obligātajām apmācībām. Kopš šī datuma šie noteikumi attiecas arī uz esošajiem līgumiem. To darot, nav nozīmes tam, vai esat mācības pabeidzis labi vai slikti, vai darba līgums beidzas.

Kādi ir obligātie apmācības kursi?

Apmācība, kas izriet no valsts vai Eiropas tiesību aktiem, ietilpst obligātajā apmācībā. Ir iekļautas arī apmācības, kas izriet no darba koplīguma vai tiesiskā stāvokļa regulējuma. Arī apmācību kurss, kas ir funkcionāli nepieciešams vai paredz turpinājumu, ja funkcija atbrīvosies. Apmācības kurss vai izglītība, kas jums kā darbiniekam jāapgūst, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, automātiski neietilpst obligātajā apmācībā. Galvenais nosacījums ir tāds, ka darba devējam saskaņā ar shēmu ir pienākums piedāvāt darbiniekiem noteiktas apmācības.

Palīgdarbības

Papilddarbības ir darbs, ko veicat papildus amata aprakstā norādītajām darbībām, piemēram, uzņēmuma izbraukumu organizēšana vai sava uzņēmuma vadīšana. Šīs darbības var būt atrunātas darba līgumā, taču šīs darbības var būt arī aizliegtas. Kopš 22. gada augusta sākuma ir nepieciešams objektīvs pamatojums, lai atsauktos uz papilddarbību klauzulu. Objektīva attaisnojuma piemērs ir tas, ka jūs iesaistāties darbībās, kas var kaitēt organizācijas tēlam.

Paplašināts pienākums atklāt informāciju

Paplašināts darba devēja pienākums informēt, iekļaujot šādas tēmas. Darbinieks ir jāinformē par:

 • Darba līguma izbeigšanas procedūra, tostarp prasības, beigu datums un beigu datumi;
 • apmaksātā atvaļinājuma formas;
 • pārbaudes laika ilgums un nosacījumi;
 • darba alga, tai skaitā termiņi, summa, sastāvdaļas un maksāšanas veids;
 • Tiesības uz apmācību, tās saturs un apjoms;
 • par ko darbinieks ir apdrošināts un kuras institūcijas to pārvalda;
 • īrnieka vārds uz noteiktu laiku darba līguma gadījumā;
 • nodarbinātības nosacījumi, pabalsti un izdevumi un saiknes, ja tiek nosūtīts norīkojums no Nīderlandes uz citu ES valsti.

Pastāv atšķirība starp cilvēkiem ar fiksētu darba laiku un neparedzamu darba laiku. Ar prognozējamu darba laiku darba devējam jāinformē par darba perioda ilgumu un virsstundu apmaksu. Ar neprognozējamu darba laiku ir jābūt informētam par

 • laiki, kad jāstrādā;
 • minimālais apmaksāto stundu skaits;
 • darba samaksu par stundām virs minimālā darba stundu skaita;
 • minimālais sasaukšanas laiks (vismaz četras dienas iepriekš).

Pēdējā izmaiņa darba devējiem ir tāda, ka viņiem vairs nav pienākuma iecelt vienu vai vairākas darbstacijas, ja darbiniekam nav noteiktas darba vietas. Pēc tam var norādīt, ka varat brīvi noteikt savu darba vietu.

Jūs kā darbinieks nevarat nonākt nelabvēlīgā situācijā, ja vēlaties veikt kādu no šiem priekšmetiem. Līdz ar to darba līguma laušana nav iespējama neviena no šiem iemesliem.

Kontakti

Vai jums ir jautājumi par darba tiesībām? Pēc tam droši sazinieties ar mūsu juristiem pa tālr info@lawandmore.nl vai zvaniet mums pa tālruni +31 (0) 40-3690680.

Law & More