Juridisko procedūru mērķis ir rast problēmas risinājumu…

Juridiskās procedūras ir paredzētas, lai rastu problēmas risinājumu, bet bieži panāk pilnīgi pretēju. Saskaņā ar Nīderlandes pētniecības institūta HiiL pētījumu juridiskās problēmas tiek risinātas arvien mazāk, jo tradicionālais procesa modelis (tā sauktais turnīra modelis) tā vietā rada dalījumu starp partijām. Rezultātā Nīderlandes Tieslietu padome atbalsta eksperimentālu noteikumu ieviešanu, kas dod tiesnešiem iespēju veikt tiesvedību citos veidos.

22-05-2017

Share