Liela nozīme tiek piešķirta darba ņēmēju tiesībām streikot…

Nīderlandē liela nozīme tiek piešķirta strādnieku tiesībām streikot. Nīderlandes darba devējiem ir jāpieļauj streiki, ieskaitot negatīvās sekas, ko tas viņiem var radīt, ja tiek ievēroti “spēles noteikumi”. Lai nodrošinātu, ka darbiniekus neattur no šo tiesību izmantošanas, Nīderlandes Centrālā apelācijas padome nolēma, ka streiks nedrīkst ietekmēt bezdarbnieka pabalsta lielumu. Tas nozīmē, ka streiks vairs nedrīkst negatīvi ietekmēt darbinieka dienas algu, uz kuras pamata tiek aprēķināts bezdarbnieka pabalsts.

11-04-2017

Share