Likumā noteiktā divlīmeņu uzņēmuma mīnusi

Likumā noteiktā divlīmeņu uzņēmuma mīnusi

Likumā paredzētais divlīmeņu uzņēmums ir īpaša uzņēmuma forma, kas var pieteikties NV un BV (kā arī kooperatīvam). Bieži tiek uzskatīts, ka tas attiecas tikai uz starptautiski strādājošām grupām, kuru daļa darbību notiek Nīderlandē. Tomēr tam nav obligāti jābūt; struktūras režīms var kļūt piemērojams ātrāk, nekā varētu gaidīt. Vai tas ir kaut kas, no kā vajadzētu izvairīties, vai arī tam ir savas priekšrocības? Šajā rakstā ir aplūkotas likumā noteiktās divlīmeņu kompānijas mīnusi un iespējas pareizi novērtēt tā ietekmi.

Likumā noteiktā divlīmeņu uzņēmuma mīnusi

Likumā noteiktā divlīmeņu uzņēmuma mērķis

Likumā paredzētais divlīmeņu uzņēmums tika ieviests mūsu tiesību sistēmā, pateicoties akciju īpašumtiesību attīstībai pagājušā gadsimta vidū. Tur, kur agrāk bija vairākuma akcionāri, kuri bija apņēmušies ilgtermiņā, arvien biežāk (pat pensiju fondiem) īslaicīgi ieguldot uzņēmumā. Tā kā tas arī izraisīja mazāku iesaistīšanos, akcionāru pilnsapulce (turpmāk “GMS”) bija mazāk spējīga uzraudzīt vadību. Tas lika likumdevējam pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados ieviest likumā noteikto divu līmeņu uzņēmumu: īpašu uzņēmējdarbības veidu, kurā tiek meklēta stingrāka uzraudzība līdzsvarā starp darbaspēku un kapitālu. Šo līdzsvaru ir paredzēts panākt, pastiprinot uzraudzības padomes (turpmāk “SB”) pienākumus un pilnvaras un izveidojot Uzņēmumu padomi uz GMS spēka rēķina.

Mūsdienās šī akcionāru attīstība joprojām ir aktuāla. Tā kā lielo uzņēmumu daudzu akcionāru loma ir pasīva, var gadīties, ka neliela akcionāru grupa uzņemas vadību GMS un izmanto lielu varu pār vadību. Īss akcionāru darbības ilgums veicina īstermiņa redzējumu, kurā akciju vērtība ir jāpalielina pēc iespējas ātrāk. Tas ir šaurs skats uz uzņēmuma interesēm, jo ​​uzņēmuma ieinteresētās puses (piemēram, tā darbinieki) gūst labumu no ilgtermiņa redzējuma. Korporatīvās pārvaldības kodekss šajā kontekstā runā par “ilgtermiņa vērtības radīšanu”. Tāpēc likumā paredzētais divlīmeņu uzņēmums joprojām ir svarīga uzņēmuma forma, kuras mērķis ir atjaunot ieinteresēto personu interešu līdzsvaru.

Kuriem uzņēmumiem ir tiesības uz struktūras režīmu?

Likumā noteiktie divpakāpju noteikumi (holandiešu valodā saukti arī par struktūras režīmu vai “structuurrregime”) nav uzreiz obligāti. Likums nosaka prasības, kas uzņēmumam jāizpilda, pirms pieteikums var kļūt obligāts pēc noteikta laika (ja vien nav atbrīvojuma, kas tiks apspriests turpmāk). Šīs prasības ir noteiktas Nīderlandes Civilkodeksa (DCC) 2: 263 sadaļā:

 • Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana parakstītais uzņēmuma kapitāls kopā ar bilancē norādītajām rezervēm, ieskaitot paskaidrojumus, ir vismaz summa, kas noteikta ar Karaļa dekrētu (pašlaik noteikta € 16 miljoni). Tas ietver arī atpirktas (bet ne atceltas) akcijas un visas slēptās rezerves, kā parādīts paskaidrojumos.
 • Uzņēmums vai tā atkarīgais uzņēmums ir izveidojis a Uzņēmumu padome pamatojoties uz juridisku pienākumu.
 • Nīderlandē ir nodarbināti vismaz 100 darbinieki uzņēmums un tā atkarīgais uzņēmums. Fakts, ka darbinieki nenodarbina pastāvīgu vai pilnu slodzi, tam nav nozīmes.

Kas ir atkarīgs uzņēmums?

Svarīgs šo prasību jēdziens ir atkarīgais uzņēmums. Bieži vien ir maldīgs uzskats, ka likumā noteiktie divu līmeņu noteikumi neattiecas uz mātes uzņēmumu, piemēram, tāpēc, ka nevis mātes uzņēmums ir izveidojis Uzņēmumu padomi, bet gan meitas uzņēmums. Tāpēc ir svarīgi arī pārbaudīt, vai ir izpildīti noteikti nosacījumi attiecībā uz citiem grupas uzņēmumiem. Tos var uzskatīt par atkarīgiem uzņēmumiem (saskaņā ar DCC 2. pantu: 152/262 DCC), ja tie ir:

 1. juridiska persona, kurai uzņēmums vai viens vai vairāki atkarīgi uzņēmumi atsevišķi vai kopīgi un uz savu vai savu rēķinu iemaksā vismaz pusi no parakstītā kapitāla,
 2. uzņēmums, kura uzņēmējdarbība ir reģistrēta komercreģistrā un par kuru uzņēmums vai atkarīgs uzņēmums ir pilnībā atbildīgs kā partneris pret trešajām personām par visiem parādiem.

Brīvprātīga pieteikšanās

Visbeidzot, tas ir iespējams pieteikties (pilnīga vai mazināta) divpakāpju dēļu sistēma brīvprātīgi. Šajā gadījumā ir piemērojama tikai otrā prasība attiecībā uz Uzņēmumu padomi. Likumā paredzētie divu līmeņu noteikumi tiek piemēroti, tiklīdz tie ir iekļauti uzņēmuma statūtos.

Likumā noteiktā divlīmeņu uzņēmuma veidošana

Ja uzņēmums atbilst iepriekšminētajām prasībām, tas ir juridiski kvalificēts kā “liels uzņēmums”. Divu mēnešu laikā pēc gada pārskatu pieņemšanas GMS par to jāziņo tirdzniecības reģistram. Šīs reģistrācijas neievērošana tiek uzskatīta par ekonomisku pārkāpumu. Turklāt jebkura likumīgi ieinteresētā puse var lūgt tiesu veikt šo reģistrāciju. Ja šī reģistrācija ir reģistrēta tirdzniecības reģistrā nepārtraukti trīs gadus, tiek piemērots struktūras režīms. Tajā laikā, lai atvieglotu šo režīmu, ir jāgroza statūti. Likumā noteikto divlīmeņu noteikumu piemērošanas periods sākas tikai tad, ja ir veikta reģistrācija, pat ja paziņojums ir izlaists. Reģistrāciju pagaidām var pārtraukt, ja uzņēmums vairs neatbilst iepriekšminētajām prasībām. Kad uzņēmumam tiek paziņots, ka tas atkal ievēro, periods sākas no sākuma (ja vien periods nav kļūdaini pārtraukts).

(Daļējs) atbrīvojums

Paziņošanas pienākums neattiecas uz pilnīgu atbrīvojumu. Ja ir piemērojams struktūras režīms, tas pārstāj pastāvēt bez nobeiguma perioda. No likuma izriet šādi atbrīvojumi:

 1. Uzņēmums ir a juridiskas personas atkarīgs uzņēmums, uz kuru attiecas pilnīgs vai mazināts struktūras režīms. Citiem vārdiem sakot, meitasuzņēmums tiek atbrīvots, ja (mīkstinātā) divpakāpju valdes sistēma attiecas uz mātesuzņēmumu, bet otrādi mātesuzņēmums neatbrīvo no tā.
 2. Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana uzņēmums darbojas kā vadības un finanšu uzņēmums starptautiskā grupā, izņemot to, ka uzņēmuma un grupas uzņēmumu nodarbinātie darbinieki lielākoties ir nodarbināti ārpus Nīderlandes.
 3. Uzņēmums, kurā vismaz puse no emitētā kapitāla piedalās a vismaz divu juridisku personu kopuzņēmums, uz kuru attiecas struktūras režīms.
 4. Pakalpojumu uzņēmums ir starptautiskā grupa.

Starptautiskajām grupām ir arī vājināts vai vājināts struktūras režīms, kurā SB nav pilnvarots iecelt vai atlaist valdes locekļus. Iemesls tam ir tas, ka tiek salauzta vienotība un politika grupas ietvaros ar likumā noteikto divlīmeņu uzņēmumu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad rodas viens no šiem gadījumiem:

 1. Uzņēmums ir (i) divpakāpju valdes uzņēmums, no kura (ii) vismaz puse no emitētā kapitāla pieder (Nīderlandes vai ārvalstu) mātesuzņēmumam vai atkarīgajai sabiedrībai un (iii) lielākā daļa grupa 's darbinieki strādā ārpus Nīderlandes.
 2. Vismaz puse no statūtos noteiktā divpakāpju uzņēmuma emitētā kapitāla pieder diviem vai vairākiem uzņēmumiem saskaņā ar a kopuzņēmums vienošanās (savstarpējās sadarbības vienošanās), kuras lielākā daļa darbinieku savā grupā strādā ārpus Nīderlandes.
 3. Vismaz puse no emitētā kapitāla pieder mātesuzņēmumam vai no tā atkarīgajai sabiedrībai saskaņā ar savstarpējas sadarbības līgumu, kas pati ir likumā noteikta divpakāpju sabiedrība.

Struktūras režīma sekas

Kad termiņš ir beidzies, uzņēmumam ir jāgroza statūti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē divpakāpju valdes sistēmu (NVD DCC: 2: 158-164. Pants un BVC). Divpakāpju uzņēmums atšķiras no parastā uzņēmuma šādos punktos:

 • Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana uzraudzības padomes izveidošana (vai viena līmeņa valdes struktūra saskaņā ar DCC 2. pantu: 164a / 274a) ir obligāts;
 • Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana SB tiks piešķirtas plašākas pilnvaras uz GMS pilnvaru rēķina. Piemēram, SB tiks piešķirtas apstiprināšanas tiesības attiecībā uz svarīgiem vadības lēmumiem un (saskaņā ar pilnu režīmu) varēs iecelt un atlaist direktorus.
 • Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana SB locekļus ieceļ GMS pēc SB izvirzīšanas, no kuriem vienu trešdaļu locekļu ieceļ Uzņēmumu padome. Iecelšanu var noraidīt tikai ar absolūtu balsu vairākumu, kas pārstāv vismaz vienu trešdaļu no emitētā kapitāla.

Strukturālais režīms ir nevēlams?

Struktūras režīms var ierobežot mazo, aktīvistu un tikai uz peļņu vērsto akcionāru varu. Tas ir tāpēc, ka SB, paplašinot savas pilnvaras, var koncentrēties uz plašāku interešu loku uzņēmuma interesēs, ieskaitot akcionāra intereses, kas labumu gūst ieinteresētajām personām plašā nozīmē, kā arī uzņēmuma nepārtrauktībai. Darbinieki iegūst lielāku ietekmi arī uzņēmuma politikā, jo Uzņēmumu padome ieceļ vienu trešdaļu SB.

Akcionāru kontroles ierobežošana

Tomēr likumā paredzētais divlīmeņu uzņēmums var būt neizdevīgs, ja rodas situācija, kas atšķiras no īstermiņa akcionāru prakses. Tas ir tāpēc, ka lielajiem akcionāriem, kuri iepriekš bagātināja uzņēmumu ar savu ietekmi un ilgtermiņa redzējumu (kā, piemēram, ģimenes uzņēmumos), viņu kontroli ierobežo divu līmeņu valdes sistēma. Tas arī var padarīt uzņēmumu mazāk pievilcīgu ārvalstu kapitālam. Tas ir tāpēc, ka likumā paredzētais divlīmeņu uzņēmums vairs nespēj izmantot iecelšanas un atlaišanas tiesības - visplašāko šīs kontroles īstenošanu - un (pat vājinātajā režīmā) izmantot veto tiesības par svarīgiem vadības lēmumiem . Atlikušās tiesības uz ieteikumiem vai iebildumiem un atlaišanas iespēja pagaidu laikā ir tikai bāla ēna. Tāpēc likumā noteiktās divlīmeņu sistēmas vēlamība ir atkarīga no uzņēmuma akcionāru kultūras.

Pielāgots struktūras režīms

Neskatoties uz to, ir iespējams veikt dažus pasākumus, lai izmitinātu uzņēmuma akcionārus likuma robežās. Piemēram, lai gan statūtos nav iespējams ierobežot svarīgu vadības lēmumu apstiprināšanu SB, ir iespējams arī šiem lēmumiem pieprasīt citas korporatīvās struktūras (piemēram, GMS) apstiprinājumu. Tam piemēro parastos statūtu grozīšanas noteikumus. Papildus novirzei statūtos ir iespējama arī līguma atkāpe. Tomēr tas nav ieteicams, jo tas nav izpildāms uzņēmējdarbības tiesībās. Veicot likumīgi pieļaujamos grozījumus likumā noteiktajos divu līmeņu noteikumos, ir iespējams atrast ceļu uz režīmu, kas ir piemērots uzņēmumam, neskatoties uz obligāto piemērošanu.

Vai pēc šī raksta izlasīšanas jums joprojām ir jautājumi par struktūras režīmu, vai arī vēlaties saņemt pielāgotus padomus par struktūras režīmu? Tad, lūdzu, sazinieties Law & More. Mūsu juristi ir specializējušies korporatīvajās tiesībās un labprāt jums palīdzēs!

Privātuma iestatījumi
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot mūsu vietni. Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, izmantojot pārlūkprogrammu, varat ierobežot, bloķēt vai noņemt sīkfailus, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs izmantojam arī trešo pušu saturu un skriptus, kuri, iespējams, izmanto izsekošanas tehnoloģijas. Tālāk jūs varat selektīvi sniegt savu piekrišanu, lai atļautu šādas trešās puses iegulšanu. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par izmantotajām sīkdatnēm, apkopotajiem datiem un to, kā mēs tos apstrādājam, lūdzu, pārbaudiet mūsu Privātuma politika
Law & More B.V.