Ko dara advokāts

Advokātam ir licence praktizēt tiesību jomā, un viņam ir pienākums ievērot likumu, vienlaikus aizsargājot arī klienta tiesības. Daži pienākumi, kas parasti saistīti ar advokātu, ir šādi: juridisko konsultāciju un konsultāciju sniegšana, informācijas vai pierādījumu izpēte un vākšana, juridisko dokumentu noformēšana saistībā ar laulības šķiršanu, testamentiem, līgumiem un darījumiem ar nekustamo īpašumu un kriminālvajāšana vai aizstāvēšana tiesā.