1. janvārī stājās spēkā Francijas likums, pamatojoties uz…

1. janvārī stājās spēkā Francijas likums, uz kura pamata darbinieki var izslēgt savus viedtālruņus ārpus darba laika un tādējādi pārtraukt piekļuvi savam darba e-pastam. Šis pasākums ir paaugstināta spiediena sekas vienmēr būt pieejamam un savienotam, kā rezultātā daudz neapmaksātu virsstundu un veselības problēmu. Lieliem uzņēmumiem ar 50 un vairāk darbiniekiem ir jāvienojas ar darbiniekiem par īpašiem noteikumiem, kas uz tiem attieksies. Vai holandieši sekos?

Law & More