Ko dara komercadvokāts

Komercjurista uzdevums ir nodrošināt komercdarījumu likumību, konsultējot korporācijas par to likumīgajām tiesībām un pienākumiem, tostarp korporatīvo darbinieku pienākumiem un atbildību. Lai to izdarītu, viņiem ir jāzina līgumtiesību, nodokļu tiesību, grāmatvedības, vērtspapīru tiesību, bankrota, intelektuālā īpašuma tiesību, licencēšanas, zonējuma likumi un likumi, kas raksturīgi korporāciju biznesam, kuros viņi strādā.

Law & More B.V.