Kas ir gandrīz līgums

Kvazi līgums ir līgums, kuru tiesa izveido, ja starp pusēm nav šāda oficiāla līguma, un pastāv strīds par samaksu par sniegtajām precēm vai pakalpojumiem. Tiesas izveido gandrīz līgumus, lai nepieļautu, ka puse tiek netaisnīgi bagātināta vai gūst labumu no situācijas, kad tā nav pelnījusi to darīt.

Law & More B.V.