Kādi ir dažādu veidu likumi

Lai gan ir daudz dažādu tiesību veidu, kurus var izpētīt un izskatīt, tos visvieglāk ir sagrupēt divās pamatkategorijās: publiskie likumi un privātie likumi. Publiskie likumi ir tie, kurus valdība ir noteikusi, lai labāk organizētu un regulētu pilsoņu uzvedību, kas bieži ietver krimināllikumus un konstitucionālos likumus. Privātie likumi ir tādi, kas izveidoti, lai palīdzētu regulēt uzņēmējdarbības un privātos līgumus starp indivīdiem, parasti ieskaitot deliktu un īpašuma likumus. Tā kā likums ir tik plašs princips, likums ir sadalīts piecās tiesību jomās; konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības, civiltiesības un starptautiskās tiesības.

Law & More B.V.