Minimālās algas izmaiņas Nederlands no 1. gada 2017. jūlija

Nīderlandē minimālā alga ir atkarīga no darbinieka vecuma. Tiesiskās normas par minimālo algu var atšķirties katru gadu. Piemēram, no 1. gada 2017. jūlija minimālā alga tagad ir 1.565,40 euro mēnesī darbiniekiem, kas ir 22 un vecāki.

2017-05-30

Share